Verkeersmaatregelen


Op zaterdag 2 juni a.s. organiseert atletiekvereniging Arena voor de 14e keer de Cuneraloop. De start is vanaf sportcentrum ‘t Gastland. Een gedeelte van het parcours loopt door de omliggende bebouwde kom.

Dit kan mogelijk wat hinder opleveren voor omwonenden en verkeersdeelnemers.

De scholierenloop is de eerste loop die start, namelijk om 13.30 uur. Daarna volgt om 14.30 uur de 10 km. Als laatste start de 5 km loop, tevens teamloop, om 14.40 uur.  Op onderstaande plattegrond treft u de route van de verschillende lopen aan. Omwonenden kunnen tot ca. 16.00 uur in hun straat en/of wijk enige hinder ondervinden. Omdat de weg steeds vrijgehouden wordt voor passerende hardlopers kan het zijn dat het tussen 13.00 en 16.00 uur voor hen iets lastiger is om bij hun huis te komen. Op de toegangspunten staan verkeersregelaars of verplaatsbare wegafzettingen die het verkeer aan de wedstrijd aanpassen.

Over de hele route staan verkeersregelaars opgesteld bij alle oversteekplaatsen, rotondes en verkeerskruisingen. Met linten en dranghekken is het parcours gemarkeerd.

Hieronder een kaartje met de route van de Cuneraloop.

Reacties zijn gesloten.